Video

Movie Reflections


Art Video by Carina Fogde Camera: Andja Arnebäck

Voice Poem: The House Made Without Hands

Amir Jaan, Kundalini Yoga Teacher who lives and works in London, EnglandReflections

the film is a series of reflections upon how moments of movement that arises wherever we find ourselves


The film is made for my exhibition with sculptor Stefan Sprenker, Berlin Germany. 2011

Recordings made ​​in Berlin, Germany and Galtabäck, Sweden


Movie ABODE, with three dreams

Art Video by Carina Fogde in Collaboration with producer Andja Arnebäck,

Örjan Möller and Jahmila Möller.

Hanna Östergren music. 


MFA Master of Fine Art, metal Art, Examwork HDK Valand 2022. 

My work is about signs of memories, textures, and dreams. I have worked with the house and sunflowers as forms. Metal is my material.


I have worked symbolically and intuitively with the objects and their textures.

My houses are transformed into solitary bodies when distanced from the urban environment; deprived of windows and doors, they close everything out with their stark frames. The sunflowers were transformed from dead flowers and into individual frozen moments.


Reflecting on the silence, the intuitive and the unspoken. They may be archetypes of emotions, symbols, or habitation. Reflecting on memories and dreams, simplicity, beauty, and fragility, where every nerve is on the outside, which is where I want to be.


Working with three dreams on three different projects. Sunflowers - memories from childhood.

The hut - Memories from Saltoluokta and the longing for the north.

Abode - The dream of the house, the texture, and freedom.


Movie Impression 


Art Video by Carina Fogde

Camera: Annika Ivarsson

Voice Poem: "Colour " with my voice and eyesThe film is made for the exhibition Konflikt 2014 in Varbergs Konsthall/Hamnmagasinet

Färger har olika effekt på människor, det finns färger som berör våra sinnen och känslor på ett djupare plan. Vi använder oss av färger för att beskriva sinnesstämningar, förstärka egenskaper. Man kan känna sig upprymd, få energi, bli mer positiv men de kan också få människor att känna oro, kyla och obehag. Hur reagerar och påverkas vi, vilka känslor kan vissa färger framkalla, vad händer med målningen när ny färg läggs på. Det är några av frågorna jag är intresserad av. Det händer alltid något när man lägger till en färg på duken.


Jag har i det här verket utgått från Goethes färglära, som publicerades i början av 1800-talet, hans teorier om färgens betydelse, fysiologiska färger, kemiska färger och färgers påverkan på människor och vilka känslor färger uttrycker. Hur de beter sig i förhållande till varandra, ljusets påverkan, hur ögat uppfattar färgen och hur människan fungerar ihop med färg. Goethe talade om efterbilder och motfärger, att ögat är skapt att se efterbilder, positiv och negativ efterbild. Alla färger har en motfärg, som är ögats svar på motsats. Orange och blått, gult och violett, grön och purpur är motfärger till varandra.

Movie Abode - Memories from houses

Art Video by Carina Fogde

Camera: Göran Sjöwall

Voice Poem:Amir Jaan, The House Made Without Hands, London, England.


The film is made for my examination HDK Valand, Bachelor of Fine Arts and Crafts with specialization in Metal Art, 2020.

Material is bronze, iron, glass, aluminium and ceramic

Italia Docet Laboratorium_Evento Collaterale alla 56. Biennale di Venecia. 2015.Opening of "ART is NOW" at Galleria360 in Florence, 2013 Artist: Carina Fogde,David Whitfield, Graeme Swanson, Kathryn Hart.